China


DIRECCIÓN

TUSA-HK LTD Guangzhou Representative Office
17E, City Development Building, No. 189
Tiyuxi Road, Tianhe
Guangzhou 510620 ­ China
Tel.: 86 (20) 3879 9701
Fax: 86 (20) 3879 9703